יעוץ ותכנון אסטרטגי • ליווי והדרכה

Emergency preparedness Israel

Professional consulting & strategic planning, training

 

מוכנות לחירום בישראל

השירותים שניתנים על ידי EPI 

 

 שירותי ייעוץ  והדרכה בנושאי בטחון למשרדי ממשלה ,ארגונים, מוסדות, חברות פרטיות וגופים ממלכתיים בארץ ובחו"ל.

 

✔ הכנת רשויות מקומיות,גופים וארגונים למצבי חירום: כתיבת תרחישי ייחוס, תיק הערכות לחירום לרבות תכניות לרציפות תפקודית, חוסן אוכלוסייה, ניהול ושליטה, מרכזי הפעלה, מיגון והתגוננות ועוד.

✔פיתוח והקמת תשתיות התנדבות בחירום ( צח"י /צח"ש) כולל הדרכה מקצועית.

✔אימון והכשרת צוותי חירום במפעלים.

✔ אבטחה ומניעת טרור: סקר סיכונים, איומים ותרחישים, תכניות אבטחה ( פק"מ) תיקי שטח ונוהלים, טכנולוגיות, הדרכה ותרגול מערך האבטחה.

✔ פשיעה: תכנית "עיר בטוחה" ,תכנית לצמצום הגברת הביטחון האישי בערים ערביות, אמצעים להגנה עצמית, צמצום פשיעת נוער.

✔ תנועה ותאונות דרכים: תכניות למניעת תאונות דרכים, תחקור תאונות והפקת לקחים, מיפוי מפגעי תנועה, הדרכת פקחי תנועה, הדרכה בנושא בטיחות בדרכים.

✔ חומרים מסוכנים( חומ"ס): סקר סיכונים, תכניות , הדרכה ותרגול.

 ניהול- סדנות וימי עיון למנהלים בנושאי ליבה ניהוליים( קבלת החלטות, ניהול משברים, הנעת עובדים, שחיקת עובדים, תרבות למידה והפקת לקחים ועוד)

✔ טכנולוגיות -מערכות שליטה ובקרה ואחרות, אפיון , רכש, התקנה, הפעלה ותחזוקה של טכנולוגיות במערכי הביטחון והאבטחה

✔ הקמת יחידות שיטור /ביטחון- הקמה, אימון, הדרכה והכשרה של יחידות ביטחון כגון: לוחמה בטרור, שיטור עירוני, שיטור קלאסי, משמר הגבול, מעברי גבול, משמר אזרחי, חילוץ והצלה)

✔ הרצאות איכות בנושאי ביטחון ופשיעה

 

לרשות EPI עומד כ"א מקצועי אמין ועתיר ניסיון

 

חשוב לציין- המדיניות של EPI היא לשלב בין צרכי ומשאבי הלקוח, על מנת לתת פתרונות איכותיים בעלות סבירה.

                                   פלאפון: 0506278080 דוא"ל -haimc58@gmail.com

 

השירותים מיועדים ל:

 

✔ מנכ"לים של גופים ממלכתיים וגופים חיוניים ורגישים בסקטור הפרטי,

✔ מנהלי ביטחון וחירום של מוסדות, חברות וארגונים.

✔ מנהלי אגפי ביטחון סייבר וחירום במשרדי ממשלה, במוסדות ובשלטון מקומי , חברות וארגונים.

✔ בעלי תפקידים העוסקים בתחום הביטחון והחירום בחברות, בארגונים ובמוסדות ציבור ארגונים וחברות בארץ ובחו"ל

 הערכות לחירום

 

✔ הכנת איומי ייחוס ותרחישי ייחוס ארגוניים.

✔ הכנת תכניות הערכות למצבי חירום השונים( בדגש על מלחמה,רע"ד,סייבר, פגעי טבע) עבור רשויות מקומיות,מפעלים חיוניים, גופים ומוסדות שונים, משרדי ממשלה.

✔ הכנת תכניות הפעלה ושליטה בעת התרחשות אירועי חירום.

✔ הכנת תכניות לשימור הרציפות התפקודית.

✔ הכנת תכניות לשימור חוסן ארגוני בחירום.

✔ הכנת תכניות לשימור חוסן אוכלוסיה בחירום.

✔ הסברה לאוכלוסייה( מסרים מוכנים ונצורים).

✔ אפיון ותכנון מרכזי הפעלה.

✔ תכנון ובניית מערך כ"א לחירום.

✔ גיבוש תכנית הסברה בעת מצבי חירום.

 אבטחה ומניעת טרור

 

✔  ביצוע סקר סיכונים.

✔  גיבוש איומי ייחוס ותרחישי ייחוס ארגוניים בנושא טרור ואבטחה.

 ✔הכנת תיקי שטח למתקנים ומוסדות חינוך.

✔  גיבוש תפיסת אבטחה ותכנית אבטחה ומענה לאירועי טרור שונים על פי הנחיית חטיבת האבטחה של משטרה ישראל. (סכינאות, מחבל מתאבד, מכונית תופת,מטעני חבלה ועוד)

✔    הכנת פק"מ אבטחה.

✔  הדרכה בנושא חבלה, אבטחה, סמכויות ועוד. 

✔  תרגול אימון והכשרה צוותי עובדים.

✔  הכנת תיקי שטח, פקודות ונוהלים

פשיעה

 

✔ עיר בטוחה- גיבוש תכניות אינטגרטיביות למניעת פשיעה במגזר היהודי ובמגזר הערבי.

✔ גיבוש תכניות ייחודיות להגנה על קשישים נשים ונוער מפני אלימות ופשיעה.

✔ גיבוש תכניות למניעת עבירות רכוש.

✔ אימון והכשרת אוכלוסיות חלשות להגברת תחושת הביטחון האישי.

תנועה ותאונות דרכים​

 

✔ הכנת סקר סיכונים עירוני.

✔ גיבוש תכנית עירונית למניעת תאונת דרכים ושיפור הזרמת התנועה.

✔ אימון והדרכת פקחי תנועה עירוניים.

✔ אבטחת עבודות בכביש.

✔ הפקת לקחים מתאונות דרכים ויישומם למניעה.

✔ מיפוי מפגעי תנועה עירוניים.

 ניהול

 

סדנות וימי עיון למנהלים בנושאי ליבה ניהוליים:

✔ תהליכי קבלת החלטות.

✔ ניהול משברים.

✔ הנעת עובדים.

✔ שחיקת עובדים.

✔ תרבות למידה והפקת לקחים .

✔ הטמעת תודעת שירות בארגון.

 טכנולוגיות

 

✔ הגנה מפני מתקפת סייבר.

✔ מערכות שליטה ובקרה(שו"ב).

✔ אפיון , רכש, התקנה, הפעלה ותחזוקה של טכנולוגיות במערכי הביטחון והאבטחה.

 

הקמת יחידות שיטור וביטחון

 

הקמה, אימון, הדרכה והכשרה של יחידות ביטחון כגון: 

✔ לוחמה בטרור.

✔ שיטור עירוני.

✔ שיטור קלאסי.

✔ משמר הגבול.

✔ מעברי גבול. 

✔ משמר אזרחי, חילוץ והצלה)

לרשות E.P.Iמדריכים ברמה מקצועית גבוהה.

חומרים מסוכנים( חומ"ס)

 

✔ סקר סיכונים.

✔הכנת תיק מפעל.✔אימון והכשרת צוות חירום מפעלי.✔תרגילי חומ"ס במפעל .

✔ גיבוש תכנית עירונית/מפעלית למניעת תקרית חומ"ס.

✔ גיבוש תכנית עירונית לטיפול באירוע חומ"ס.

✔ תרגול והדרכה.

✔ למידה והפקת לקחים

בטיחות

 

✔ ביצוע סקר סיכונים

 ✔ הכנת תיקי שטח ותיקי מפעל

 ✔הכנת תכנית לניהול בטיחות

 ✔סדנאות וימי עיון למנהלים בנושא בטיחות

 ✔קורסים והדרכות

✔ בטיחות מפני אש.

✔ בטיחות בעבודה.

✔ בטיחות חומרים מסוכנים

✔ תרגול והדרכה.